Σε άδεια ο Γενικός Ιατρός. Τρίτη μέρα δίχως γιατρό το νησί…