Από την παρουσίαση του «Άλικου πάγου” στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας