Από την παρουσίαση του «Άλικου πάγου» στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας