Βίντεο από την 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεγανησίου. (Ύδρευση) 20/8/2018