Ανακοίνωση δημ.παράταξης «Μεγανήσι, μαζί στο μέλλον»