Κείμενο του Πανελλαδικού δικτύου αιρετών Β! βαθμού (Α.Ρ.Π.Α)