Δήλωση-Καταγγελία της Αντιπολίτευσης Μεγανησίου για τις πρακτικές του Κου Δημάρχου Παύλου Δάγλα.