Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ.