Ανακοίνωση Εκκλησίας για τα κληροδοτήματα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωστοποιούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται διάφορα Κληροδοτήματα, πρόκειται -μέσω αυτών- να ενισχύσει οικονομικά πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, καθώς και γυναίκες σε περίπτωση γάμου τους. Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση και ενημερώνουμε ότι πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης καθώς και από τους εφημερίους ιερείς των ενοριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Α) Τό Κληροδότημα ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκειμένου νά προβεῖ -διά κληρώσεως- σέ οἰκονομική βοήθεια γιά γάμο τεσσάρων (4) γυναικῶν, ἡλικίας ἀπό 18 μέχρι 40 ἐτῶν συμπληρωμένων καί εἶναι οἰκονομικά ἀδύναμες, ἀπό τό Νομό Λευκάδος, μέ 1.000 εὐρώ γιά τήν κάθε μία, καλεῖ τίς ἐνδιαφερόμενες ὅπως μεχρι 14 Δεκεμβρίου 2018 ὑποβάλλουν στό Κληροδότημα:

α) Αἴτηση,

β) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Δήμο,

γ) Ἀντίγραφο Ἐκκαθαριστικοῦ Σημειώματος (ἀνώτερο ἐτήσιο οἰκογενειακό εἰσόδημα 6.000 εὐρώ προσαυξανόμενο κατά 20% γιά κάθε ἀνήλικο ἤ προστατευόμενο παιδί) καί

δ) Βεβαίωση χρηστοηθείας και οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Ἐφημέριο.

Δέ γίνονται δεκτά δικαιολογητικά ἀπό γυναίκες πού ἔτυχαν οἰκονομικῆς βοήθειας γάμου ἀπό ἄλλο Κληροδότημα.

(Β)Τό Κληροδότημα ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκειμένου νά προβεῖ -διά κληρώσεως- σέ ἐφ’ ἄπαξ οἰκονομική βοήθεια δέκα (10) οἰκονομικά ἀδυνάμων φοιτητῶν/φοιτητριῶν ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων σχολῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό Νομό Λευκάδος, μέ 800 εὐρώ γιά τόν καθένα, καλεῖ τούς ἐνδιαφερομένους ὅπως μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2018 ὑποβάλλουν στό Κληροδότημα:

α) Αἴτηση,

β) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Δήμο,

γ) Ἀντίγραφο Ἐκκαθαριστικοῦ Σημειώματος (ἀνώτερο ἐτήσιο οἰκογενειακό εἰσόδημα 12.000 εὐρώ προσαυξανόμενο κατά 20% γιά κάθε ἀνήλικο ἤ προστατευόμενο παιδί),

δ) Ἐκκαθαριστικό περιουσιακῆς καταστάσεως (Ε9/Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) γιά τό ἔτος 2018, τόσο τοῦ ἐνδιαφερομένου, ὄσο καί τῆς οἰκογενείας του,

ε) Βεβαίωση χρηστοηθείας και οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Ἐφημέριο καί

στ) Βεβαίωση σπουδῶν τῆς ἀνωτέρας ἤ ἀνωτάτης σχολῆς στήν ὅποία ἔχει εἰσαχθεῖ καί στῆς ὁποίας τό πρῶτο ἔτος φοιτεῖ.

(Γ)Τό Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ προκειμένου νά προβεῖ -διά κληρώσεως- σέ οἰκονομική βοήθεια γιά γάμο δύο (2) οἰκονομικά ἀδυνάμων γυναικῶν, ἡλικίας ἀπό 14 μέχρι 40 ἐτῶν συμπληρωμένων, ἀπό τό Νομό Λευκάδος, μέ 1.500 εὐρώ γιά τήν κάθε μία, καλεῖ τίς ἐνδιαφερόμενες ὅπως μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2018 ὑποβάλλουν στό Κληροδότημα:

α) Αἴτηση,

β) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Δήμο,

γ) Ἀντίγραφο Ἐκκαθαριστικοῦ Σημειώματος (ἀνώτερο ἐτήσιο οἰκογενειακό εἰσόδημα 6.000 εὐρώ προσαυξανόμενο κατά 20% γιά κάθε ἀνήλικο ἤ προστατευόμενο παιδί) καί

δ) Βεβαίωση χρηστοηθείας και οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Ἐφημέριο.

Δέ γίνονται δεκτά δικαιολογητικά ἀπό γυναίκες πού ἔτυχαν οἰκονομικῆς βοήθειας γάμου ἀπό ἄλλο Κληροδότημα.

(Δ)Τό Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΤΣΗ προκειμένου νά προβεῖ -διά κληρώσεως- σέ οἰκονομική ἐνίσχυση γιά γάμο δύο (2) ὀρφανῶν καί οἰκονομικά ἀδυνάμων γυναικῶν, ἡλικίας ἀπό 18 μέχρι 45 ἐτῶν συμπληρωμένων, ἀπό τό Νομό Λευκάδος μέ 1.000 εὐρώ γιά τήν κάθε μία, καλεῖ τίς ἐνδιαφερόμενες ὅπως μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2018 ὑποβάλλουν στό Κληροδότημα:

α) Αἴτηση,

β) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τό Δήμο,

γ) Ἀντίγραφο Ἐκκαθαριστικοῦ Σημειώματος (ἀνώτερο ἐτήσιο οἰκογενειακό εἰσόδημα 6.000 εὐρώ προσαυξανόμενο κατά 20% γιά κάθε ἀνήλικο ἤ προστατευόμενο παιδί) καί

δ) Βεβαίωση χρηστοηθείας και οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπό τόν Ἐφημέριο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 + Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ