Δρομολόγια Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 του F/B CAPTAIN ARISTIDIS

F/B CAPTAIN ARISTIDIS

Δρομολόγια Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 στη γραμμή:

ΝΥΔΡΙ – ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΝΥΔΡΙ.

ΝΥΔΡΙ – ΣΠΗΛΙΑ – ΝΥΔΡΙ
Νυδρί προς Σπήλια                                          Σπήλια προς Νυδρί

Δευτέρα έως και Σάββατο              07.00 / 13.30 & 16.00                                  07.30 / 14.00 &16.30

Κυριακή                                                 09.00 & 16.00                                                   09.30 & 16.30

 Τρίτη 1η Ιανουαρίου
Πρωτοχρονιά                                             16.00                                                                        16.30
Κυριακή 6ης Ιανουαρίου
Θεοφάνεια                                             09.00 & 16.00                                                  09.30 & 16.30