Συνάντηση Θανάση Καββαδά με ιδιοκτήτες βιντζότρατας