Ανακοίνωση υποψηφιότητας Δρακονταειδή για την Λευκάδα