Δελτίο Τύπου Δήμου Μεγανησίου για την Κ.Υ.Α. για Μαρίνα 100 θέσεων στον Αθερινό