Τρεις δάσκαλοι ήρθαν μόνο στην Λευκάδα. Μάλλον δεν περισσεύει για το Μεγανήσι…