Δύο δημοτικά συμβούλια την Κυριακή με Ισολογισμό 2018 και ΦΟΔΣΑ