Θαλάσσια τραγωδία με οικονομικούς μετανάστες βόρεια της Λευκάδας