Η ΛΑ.ΣΥ. Ιονίων για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας