Αλλαγή στον σχεδιασμό για τα σκουπίδια με δημιουργία Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Σταματάει το σχέδιο για την Πάλαιρο (;)