Προτάσεις του Θ. Καββαδά στο νέο νομοσχέδιο για τα απορρίμματα της Λευκάδας