Δημοτικό συμβούλιο (τηλεδιάσκεψη) για τα απορρίμματα σήμερα το απόγευμα