Αγιασμός Θεμελίωσης Αγίας Παρασκευής στο Σπαρτοχώρι