Ανακοίνωση συλλ.Ι.Υ για την απαγόρευση των διαδηλώσεων