Το Μεγανήσι χάνει το αναψυκτήριο στο Φανάρι που περνάει στα χέρια της Κτηματικής.