Επίσκεψη επισήμων στο Μεγανήσι και στον Κυθρό για τις ανασκαφές της Γαλανίδου