Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επτανησίων Γαλατσίου γράφει Ιστοριά