Έκτακτη επιχορήγηση 19.000 στο Δήμο Μεγανησίου από το Υπουργείο Εσωτερικών