Απέχει η Ενωτική Αναγέννηση από το ΔΣ, επιστολή προς τον Πρόεδρο.