Κάλεσμα ΕΚ για την πανελλαδική ημέρα δράσης για την Υγεία.