Ανακοίνωση δήμου Μεγανησίου για πιστοποιητικά εμβολιασμού