Ανακοίνωση Δημοτικού Σχολείου για τον αγιασμό της Δευτέρας