Συνεχίζονται τα κρούσματα στο νησί, με τρία ακόμα.