Και σε διαδικτυακά σεμινάρια η έρευνα της Γαλανίδου στο Μεγανήσι και στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιονίου.