«Στα ίχνη των Ταφίων πειρατών (…)» -της αρχαιολόγου Ολυμπίας Βικάτου