Ο ορισμός της παλιανθρωπιάς- άρθρο του Στ.Ζαβιτσάνου