Παρέμβαση αντιπολίτευσης για σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου, για Οικονομικούς ελέγχους και Λαμπρακάκη