Ανακοίνωση υποψηφιότητας Δρακονταειδή για τον δήμο Λευκάδας