Δελτίο τύπου Σπύρου Μάλαμα για το θέμα της κοπής των πεύκων