Κλειστός ο πάνω δρόμος του Κατωμερίου λόγω εργασιών