Υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Μεγανησίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Μεγανησίου

Η προσπάθειά μας για το κοινό συμφέρον, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου Μεγανησίου συνεχίζεται αδιάκοπα.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση του Δήμου Μεγανησίου στην πρόσκληση του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχημάτισμός” συνολικού προϋπολογισμού 230.000€.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του Δήμου Μεγανησίου.

Η υλοποίηση των ψηφιακών λύσεων που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση μας στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, του τόπου μας.

 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ