Κάλεσμα σε Λαϊκή συγκέντρωση από την Δύναμη Πολιτών.