Απειλεί με διακοπή ύδρευσης τους κακοπληρωτές ο Δήμος Μεγανησίου.

Θέμα: Διακοπή Παροχών Ύδρευσης Λόγω Οφειλών
(Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άρθρο 6, Κανονιστική Απόφαση)
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια και τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος, με επανειλημμένες ειδοποιήσεις και οχλήσεις σχετικά με τις οφειλές των λογαριασμών ύδρευσης.
Δυστυχώς υπάρχουν οφειλέτες που δεν προχώρησαν σε εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών τους οπότε και μας υποχρεώνουν να ξεκινήσουμε από τη Παρασκευή 24 Μαΐου τις διαδικασίες διακοπής παροχών ύδρευσης τους, ξεκινώντας από τους μεγαλοοφειλέτες.
Γεράσιμος Ι. Κατωπόδης
Δήμαρχος Μεγανησίου
————————————————
Subject: Disconnection of Water Supply Due to Debts
(Water Supply – Sewerage Service Article 6, Regulatory Decision)
We would like to inform you that we have exhausted all the legal options, with repeated notices and nuisances regarding the water bill arrears.
Unfortunately, some debtors have not paid off or settled their debts, forcing us to start the procedures for stopping their water supply on Friday, 24 May, starting with the big debtors.
Gerasimos I. Katopodis
Mayor of Meganisi