«Εν τη ερήμω»: Πρόταση εξουσίας και άλλοι φαρισαϊσμοί- του Μάκη Πολίτη