Συνεργασία Περιφερειάρχη με το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης