Συνέντευξη : Ένας γιατρός από τα παλιά (1986) , Δημήτρης Ανδρεόπουλος