Επαγγελματικός κ’ Εμπορικός Σύλλογος Ελλομένου για την ΕΥΔΑΠ