Γραπτή παρέμβαση Περιφερειάρχη Ι.Ν. στη Γ. Συνέλευση της Ε. Π. Ε. και συμμετοχή στην τουριστική έκθεση Αγ. Πετρούπολης