Καλύτερο Μουσείο του κόσμου, το Μουσείο της Ακρόπολης.