Διακήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου