«Πρόσωπα και Αφιερώματα 2007-2009» της εφημερίδας «η Λευκάδα Χαλαρά»