Ανακοίνωση από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου «Ταφίων»