Ελληνικές οι ρίζες της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με έρευνα